Systemy oddymiania i ppoż

Serwis i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej

Firma Hexelab, poza projektowaniem, produkcją i montażem, świadczy swoim klientom pełną obsługę serwisu i konserwacji dla każdego systemu Hexelab oraz dla większości systemów innych producentów obecnych na rynku. Usługę tę świadczymy na terenie całej Polski, dzięki naszym partnerom oraz przedstawicielstwom we wszystkich regionach, korzystając z doświadczeń firmy, zdobytych podczas opieki nad projektami zrealizowanymi na całym świecie.

Umowa na cykliczną konserwację oraz serwis

Wyłącznie regularna i fachowa konserwacja, wykonana przez pracowników legitymujących się autoryzacją Hexelab na serwis, zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń oddymiających i ppoż. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarancję terminowej realizacji przeglądu oraz prawnych zobowiązań w tym zakresie.Firma Hexelab przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu, co daje zarządcom obiektów możliwość 24-godzinnego wezwania ekipy serwisowej w razie awarii systemu, a także stały dostęp do części zamiennych bezpośrednio u producenta.